Ngành Hệ thống thông tin (LVThS) : [9] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 9 của 9
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2008Xây dựng hệ thống thông tin quản lý thiết bị Đại học Thái Nguyên: Luận văn Thạc sĩLê, Văn Phùng (Người hướng dẫn khoa học); Nguyễn, Xuân Hương
2009Ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu: Luận văn Thạc sĩNguyễn, Xuân Huy (Người hướng dẫn khoa học); Vũ, Trí Dũng
2009Tìm kiếm mờ và ứng dụng tìm kiếm thông tin trong các văn bản nén: Luận văn Thạc sĩĐoàn, Văn Ban (Người hướng dẫn khoa học); Đỗ, Thị Hạnh
2009Thuỷ vân cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên kỹ thuật tối ưu hoá áp dụng thuật toán tìm kiếm theo mẫu: Luận văn Thạc sĩBùi, Thế Hồng (Người hướng dẫn khoa học); Nguyễn, Thị Hạnh
2009Thuỷ vân cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên kỹ thuật tối ưu hoá áp dụng giải thuật di truyền: Luận văn Thạc sĩBùi, Thế Hồng (Người hướng dẫn khoa học); Vũ, Văn Huy
2009phương pháp phân cụm và ứng dụng: Luận văn Thạc sĩVũ, Đức Thi (Người hướng dẫn khoa học); Nguyễn, Trung Sơn
2009Phương pháp luận kết hợp và ứng dụng: Luận văn Thạc sĩVũ, Đức Thi (Người hướng dẫn khoa học); Lê, Thu Hà
2009Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng: Luận văn Thạc sĩĐoàn, Văn Ban (Người hướng dẫn khoa học); Trần, Thị Thanh
2008Nghiên cứu phát triển hệ thống đa phương tiện trên cơ sở phân cụm dữ liệu: Luận văn Thạc sĩĐặng, Văn Đức (Người hướng dẫn khoa học); Lưu, Thị Hải Yến
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 9 của 9