Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4770
Title: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Đoàn, Văn Ban (Người hướng dẫn khoa học)
Trần, Thị Thanh
Keywords: Phân tích hệ thống
Lập trình hệ thống
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4770
Appears in Collections:Ngành Hệ thống thông tin (LVThS)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.