Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4775
Title: Thuỷ vân cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên kỹ thuật tối ưu hoá áp dụng giải thuật di truyền: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Bùi, Thế Hồng (Người hướng dẫn khoa học)
Vũ, Văn Huy
Keywords: Cơ sở dữ liệu -- Tổ chức và truy cập
Tin học ứng dụng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4775
Appears in Collections:Ngành Hệ thống thông tin (LVThS)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.