Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13905
Title: Kỹ thuật chế biến lương thực: Tập 1
Authors: Bùi, Đức Hợi
Keywords: Lương thực -- Chế biến
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Gồm các kiến thức cơ bản về: cơ sở lí thuyết của các quá trình chế biến lương thực, kĩ thuật sản xuất các loại gạo, các loại bột, sản xuất bánh mì và mì sợi, sản xuất thức ăn hỗn hợp cho gia súc
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13905
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ky-thuat-che-bien-luong-thuc-Tap1.pdf24,19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.