Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3314
Title: Nấm ăn cơ sở khoa học và công nghệ nuôi trồng
Authors: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Keywords: Nấm (thực vật) -- Nuôi trồng
Issue Date: 2008
Publisher: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Abstract: Giới thiệu một số khái niệm chung về các loại nấm ăn, nấm dược liệu và quy trình kỹ thuật sản xuất các loại nấm: Nấm rơm, mộc nhĩ, sò, mỡ, hương, trân châu và linh chi
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3314
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf2,45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.