Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3303
Title: Công nghệ chế biến thủy hải sản: Giáo trình
Authors: Phan, Thị Thanh Quế
Keywords: Thuỷ sản -- Chế biến -- Giáo trình
Hải sản -- Chế biến -- Giáo trình
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng. Trường ĐH Cần Thơ.
Abstract: Nội dung trình bày về thành phần hoá học của nguyên liệu thuỷ sản, chất lượng sản phẩm trong quá trình chế biến các sản phẩm lạnh, sản phẩm lạnh đông và các sản phẩm khác chế biến từ nguồn nguyên liệu thủy sản. Các biến đổi của động vật thủy sản sau khi chết như sự tê cứng, sự tự phân giải, biến đổi do vi sinh vật có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm thủy sản
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3303
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf3,33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.