Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3300
Title: Dinh dưỡng người: Giáo trình
Authors: Nguyễn, Minh Thủy
Keywords: Dinh dưỡng -- Giáo trình
Issue Date: 2005
Publisher: Trường ĐH Cần Thơ
Abstract: Trình bày mối quan hệ giữa nông nghiệp, lương thực thực phẩm, dinh dưỡng và sức khoẻ, cấu trúc cơ thể và nhu cầu dinh dưỡng. Cấu trúc, đặc tính, giá trị sinh lý, cơ chế hấp thu và sử dụng của các chất dinh dưỡng, nhu cầu dinh dưỡng và chế độ dinh dưỡng cho các đối tượng trong xã hội: trẻ em, phụ nữ mang thai, người già và các đối tượng lao động khác...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3300
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf6,7 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.