Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20402
Title: Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM): Đồ án tốt nghiệp
Authors: Bùi, Văn Huân
Phan, Ngọc Hoàng (GVHD)
Keywords: Quản lí khách hàng -- Đồ án tốt nghiệp
Khách hàng -- Quản lí
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Phát triển một phần mềm Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) để khách hàng lưu trữ thông tin dữ liệu thông tin liên hệ, sản phẩm và các tiến trình công việc bao gồm dự án,... . Hơn thế nữa, CRM rất phù hợp cho hầu hết mọi công ty dịch vụ, nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng, mỹ phẩm. Phần mềm CRM được xây dựng sẽ hướng đến một phần mềm mã nguồn mở (open source), nghĩa là có thể tăng khả năng mềm dẻo trong việc tùy chỉnh và phát triển
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20402
Appears in Collections:Ngành CNTT (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui-Van-Huan.pdf4,21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.