Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19772
Title: Nghiên cứu quá trình lên men nước uống giải khát từ bánh mỳ hương trái cây: Đề tài Khoa học và công nghệ cấp trường
Authors: Đặng, Thuy Thuỷ
Keywords: Nước uống lên men
Bánh mỳ hương trái cây
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19772
Appears in Collections:Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bao-cao-tom-tat-nuoc-uong-banh-my-2.pdf1,82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.