Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19167
Nhan đề: Food Product Development
Tác giả: Earle, Mary
Earle, Richard
Anderson, Allan
Từ khoá: Food Product Development
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: CRC Press
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19167
ISBN: 0-8493-1209-4
Bộ sưu tập: Công nghệ thực phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Food-Product-Development.pdf9,2 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.