Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16144
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả kỹ năng nghe và nói cho sinh viên chuyên ngành tiêng Nhật trình độ sơ câp bằng phương pháp Shadowing: Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả: Sasamura, Haruka (GVHD)
Nguyễn, Minh Tâm (GVHD)
Đặng, Trung Hiền
Từ khoá: Nhật ngữ -- Kỹ năng nghe -- Khóa luận tốt nghiệp
Nhật ngữ -- Kỹ năng nói -- Khóa luận tốt nghiệp
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Ngôn ngữ - Văn hoá - Quan hệ Quốc tế
Mô tả: 88 tr.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16144
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ Nhật Bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Dang-Trung-Hien.pdf9,12 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.