Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16144
Title: Nâng cao hiệu quả kỹ năng nghe và nói cho sinh viên chuyên ngành tiêng Nhật trình độ sơ câp bằng phương pháp Shadowing: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Sasamura, Haruka (GVHD)
Nguyễn, Minh Tâm (GVHD)
Đặng, Trung Hiền
Keywords: Nhật ngữ -- Kỹ năng nghe -- Khóa luận tốt nghiệp
Nhật ngữ -- Kỹ năng nói -- Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Ngôn ngữ - Văn hoá - Quan hệ Quốc tế
Description: 88 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16144
Appears in Collections:Ngôn ngữ Nhật Bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang-Trung-Hien.pdf9,12 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.