Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13943
Title: Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Keywords: Thực phẩm -- Phân tích
Vi sinh vật
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Abstract: Các loại vi sinh vật có thể gây ngộ độc trong thực phẩm, kỹ thuật phân tích vi sinh vật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13943
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phuong-phap-kiem-nghiem-vi-sinh-vat-trong-thuc-pham.pdf701,31 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.