Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13904
Title: Công nghệ lanh thực phẩm nhiệt đới: Giáo trình
Authors: Trần, Đức Ba
Keywords: Thực phẩm -- Bảo quản.
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Giới thiệu những khái niệm cơ bản, cơ sở lí thuyết các quá trình và thiết bị của hệ thống lạnh trong thực phẩm. Tính và chọn thiết bị cho hệ thống lạnh. Công nghệ, kĩ thuật chế biến lạnh và lạnh đông thực phẩm nhiệt đới
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13904
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Cong-nghe-lanh-thuc-pham-nhiet-doi.pdf45,28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.