Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13315
Title: Giáo trình Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực (Dùng trong các trường THCN)
Authors: Trần, Như khuyên
Hoàng, Xuân Oanh
Keywords: Thực phẩm
Bảo quản
Issue Date: 2007
Publisher: Hà Nội
Abstract: Nguyên liệu lương thực. Các quá trình biến đổi gây hư hỏng lương thực. Các phương pháp bảo quản lương thực. Kỹ thuật sản xuất bánh mỳ, mì sợi và bún khô
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13315
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh Cong nghe bao quan va che bien luong thuc.pdf37,16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.