Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13009
Title: Khoa học - Công nghệ Malt và bia
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Lê, Thanh Mai
Keywords: Bia -- Giáo trình
Công nghệ rượu bia -- Giáo trình
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
Abstract: Giới thiệu lịch sử công nghệ ngành sản xuất bia. Những nghiên cứu về nguyên liệu sản xuất bia: hạt đại mạch, hoa boublon, nước và nguyên liệu thay thế, nấm men bia... Công nghệ sản xuất malt (men bia) và bia
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13009
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khoa hoc cong nghe malt va bia.pdf80,78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.