Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3329
Title: Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
Authors: Đỗ, Văn Hàm
Nguyễn, Ngọc Anh
Nguyễn, Thị Hiếu
Keywords: Dinh dưỡng -- Giáo trình
Thực phẩm -- Giáo trình
Issue Date: 2007
Publisher: Trường ĐH Y - ĐH Thái Nguyên
Abstract: Gồm một số bài học lý thuyết và thực hành liên quan đến 5 chủ đề: Vấn đề thiếu và thừa dinh dưỡng ở cộng đồng, chăm sóc dinh dưỡng ở cộng đồng, dinh dưỡng trong điều trị ngộ độc thực phẩm và vệ sinh ăn uống công cộng
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3329
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf1,42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.