Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3055
Title: Các kỹ năng Marketing hiệu quả
Other Titles: Marketer's toolkit
Authors: Trần, Thị Bích Nga
Nguyễn, Thị Thu Hà
Phạm, Ngọc Sáu
Keywords: Marketing
Tiếp thị kinh doanh
Quản trị tiếp thị
Issue Date: 2006
Publisher: Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Abstract: Lý thuyết cơ bản về marketing từ những khái niệm cơ bản đến những vấn đề thách thức theo xu hướng của thời đại như: chiến lược marketing; lập kế hoạch marketing; nghiên cứu thị trường; phân tích đối thủ cạnh tranh; truyền thống marketing tích hợp; tương lai của marketing...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3055
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0162.pdf20,1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.