Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20816
Title: Xây dựng hệ thống đặt món ăn cho nhân viên tại nhà hàng: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Thanh Long
Phan, Ngọc Hoàng (GVHD)
Keywords: Ứng dụng di động -- Đồ án tốt nghiệp
Lập trình ứng dụng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Thực tại hầu hết các địa điểm bán đồ ăn vừa và nhỏ hiện chưa ứng dụng CNTT vào ngành dịch vụ của mình hoặc ứng dụng công nghệ lỗi thời chưa tối ưu được chất lượng dịch vụ như công nghệ máy bán hàng POS chỉ được đặt tại một số vi trí cố định không đảm bảo tính di động và linh hoạt. Thực tế khi thực khách chọn món ăn, thức uống trên thực đơn, nhân viên phục vụ phải đứng chờ để ghi chép. Hoặc sau khi chọn xong, khách hàng phải chờ gọi phục vụ đến bàn để đọc món ăn mà mình đã chọn. Việc ghi chép các món ăn của thực khách có thể sai sót dẫn đến tranh cãi sau này và gây mất uy tín của nhà hàng.Thực tế đã có nhiều hệ thống nhà hàng đã áp dụng công nghệ thông tin vào hệ thống đặt món ăn. Tuy những hệ thống ấy đem lại rất nhiều hiệu quả và đã khắc phục hầu hết các nhược điểm của quá trình đặt món ăn truyền thống nhưng lại có một nhược điểm lớn đó là tính di động. Hệ thống đặt món ăn hiện đại chủ yếu là những máy tính được đặt cố định một vị trí nên nhân viên nhà hàng khó linh hoạt và di động đặt món ăn cho khách tại bàn.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20816
Appears in Collections:Ngành CNTT (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thanh-Long.pdf9 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.