Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20808
Title: Hệ thống phân loại sản phẩm theo chiều cao: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Tăng, Hồng Lĩnh Nam
Vũ, Thế Lập
Lưu, Hoàng (GVHD)
Keywords: Hệ thống tự động -- Thiết kế mô hình -- Đồ án tốt nghiệp
Kỹ thuật điều khiển tự động
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Ngày nay cùng với sự phát triển của các nghành khoa học kỹ thuật, kỹ thuật điện tử mà trong đó Điều Khiển Tự Động đóng vai trò hết sức quan trọng trong mọi lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quản lý, công nghiệp tự động hóa,... Do đó chúng ta cần phải nắm bắt và vận dụng Điều Khiển Tự Động một cách hiệu quả nhằm đóng góp vào sự phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới nói chung và sự phát triển của kỹ thuật điều khiển tự động nói riêng. Xuất phát từ những lần tham quan các doanh nghiệp có dây chuyền sản xuất, chúng em đã được thấy nhiều khâu tự động hóa trong quá trình sản xuất. Một trong những khâu sản xuất tự động hóa đó là khâu Phân Loại Sản Phẩm được sử dụng bộ điều khiển lập trình PLC Siemens và được giám sát bằng hệ thống thông minh.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20808
Appears in Collections:Điện - Điện tử (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LinhNam-TheLap.pdf5,09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.