Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20734
Title: Phát triển Digital Marketing cho các Ngân hàng Thương mại tại Việt Nam
Authors: Đỗ, Thị Bích Hồng
Hồ, Thị Yến Ly
Keywords: Digital marketing
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2023
Publisher: Cơ quan Thông tin lý luận của Bộ Công Thương
Series/Report no.: Tạp chí Công Thương, số 13 tháng 05/2023;tr. 236-241
Abstract: Trước làn sóng công nghệ 4.0 đã và đang phát triển mạnh mẽ làm thay đổi đáng kể các phương thức giao dịch, mua sắm, làm việc của rất nhiều khách hàng. Nền tảng Internet được ưa chuộng sử dụng đã buộc các nhà kinh doanh phải thay đổi công cụ marketing nhằm phù hợp với xu thế mới để tạo ra sự tương tác tốt nhất cho khách hàng.Phát triển Digital Marketing(DM) trong ngân hàng là xu thế phát triển mới trong làn sóng công nghệ hiện nay. Bài viết này tập trung vào việc nghiên cứucác kinh nghiệm từ quốc tếvề việc phát triển DM trong ngành ngân hàng, từ đó tác giả đưa ra một số gợi ý nhằm đóng góp để áp dụng cho các ngân hàng Việt Nam.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20734
ISSN: 0866-7756
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BichHong-YenLy-TCCT-So13T5.pdf102,65 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.