Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20445
Title: Văn hóa tổ chức ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Võ, Thị Ngọc Phương
Đồng, Thị Thanh Phương
Phan, Văn Nhiệm
Keywords: Văn hóa doanh nghiệp
Văn hóa tổ chức
Issue Date: 2021
Publisher: Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công thương
Series/Report no.: Tạp chí Công thương số 21, tháng 9 năm 2021;tr. 118-122
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20445
ISSN: 0866-7756
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo-Thi-Ngoc-Phuong.pdf375,66 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.