Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19301
Title: Sản phẩm du lịch đầy tiềm năng: Xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời sử dụng xúc tác Nano Tio2 thân thiện với môi trường tạo nét riêng cho du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Other Titles: POTENTIAL TOURISM PRODUCT, CYCLO USING SOLAR CELL MADE BY T1O2 CATALYST NAONOPARTICALS, ENVIRONM ENTAL FRIENDLINESS, CHARACTERISTICS OF BA RIA-VUNG TAU TOURISM
Authors: Vũ, Thị Hồng Phượng
Keywords: Du lịch -- Bà Rịa - Vũng Tàu
Pin năng lượng mặt trời
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Kỷ yếu hội thảo khoa học;tr. 124-132
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19301
Appears in Collections:Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
San-pham-du-lich-day-tiem-nang.pdf708,57 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.