Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19166
Nhan đề: Công nghệ chế biến thực phẩm
Tác giả: Lê, Văn Việt Mẫn (ch.b)
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm -- Chế biến
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Trích dẫn: Tái bản lần thứ 2
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19166
Bộ sưu tập: Công nghệ thực phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Cong-nghe-che-bien-thuc-pham.pdf23,45 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.