Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19060
Title: Logistics trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Tác động và xu hướng
Authors: Đinh, Thu Phương
Keywords: Công nghiệp 4.0
Logistics 4.0
Issue Date: 2017
Publisher: Sở Khoa học Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu
Series/Report no.: Thông tin Khoa học và Công nghệ số 4;tr. 32-35
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Nó có tác động toàn diện tới mọi lĩnh vực như cơ cấu ngành nghề, cung - cầu của thị trường lao động, hệ thống quản trị sản xuất... Quản trị logistics và chuỗi cung ứng cũng không nằm ngoài sự tác động này. Trong phạm vi bài báo cung cấp một số kiến thức nền tảng về logistics trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và Mạng lưới vạn vật kết nối Internet (Internet of Things - loT). Bài viết cũng để cập đến những tác động của loT tới logistics cũng như xu hướng phát triển của logistics trong tương lai.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19060
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (Articles)
Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh-Thu-Phuong-2.pdf344,29 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.