Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19060
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐinh, Thu Phương-
dc.date.accessioned2018-07-18T03:48:48Z-
dc.date.accessioned2018-07-18T03:48:56Z-
dc.date.available2018-07-18T03:48:48Z-
dc.date.available2018-07-18T03:48:56Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19060-
dc.description.abstractCuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Nó có tác động toàn diện tới mọi lĩnh vực như cơ cấu ngành nghề, cung - cầu của thị trường lao động, hệ thống quản trị sản xuất... Quản trị logistics và chuỗi cung ứng cũng không nằm ngoài sự tác động này. Trong phạm vi bài báo cung cấp một số kiến thức nền tảng về logistics trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và Mạng lưới vạn vật kết nối Internet (Internet of Things - loT). Bài viết cũng để cập đến những tác động của loT tới logistics cũng như xu hướng phát triển của logistics trong tương lai.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherSở Khoa học Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàuvi
dc.relation.ispartofseriesThông tin Khoa học và Công nghệ số 4;tr. 32-35-
dc.subjectCông nghiệp 4.0vi
dc.subjectLogistics 4.0vi
dc.titleLogistics trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Tác động và xu hướngvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (Articles)
Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh-Thu-Phuong-2.pdf344,29 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.