Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19058
Title: Tổ chức công tác kế toán trách nhiệm trong các cống ty khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở tỉnh Bình Dương
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan
Keywords: Đá -- Khai thác -- Bình Dương
Issue Date: 2018
Publisher: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, Số 6 (177);tr. 37-40
Abstract: Kế toán trách nhiệm (KTTN) ra đời, nhằm đánh giá trách nhiệm, đưa ra các chỉ tiêu theo dõi và đánh giá thường kỳ kết quả công việc của mỗi người, mỗi bộ phận trong tổ chức. KTTN đánh giá trách nhiệm nhiều cấp bậc khác nhau như: Các cá nhân trong bộ phận, trưởng các bộ phận, người điều hành kinh doanh, người sỏ hữu vốn. Giúp doanh nghiệp (DN) đảm bảo mọi sự việc, nghiệp vụ phát sinh cần phải có người gánh vác trách nhiệm, có được chế độ thưởng phạt phân minh, để DN phát triển hơn. Qua khảo sát và nghiên cứu cụ thể các công ty khai thác, chế biến kinh doanh đá xây dựng ở tỉnh Bình Dương, tác giả đã tiến hành vận dụng KTTN vào tổ chức điều hành hoạt động tại các DN khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở tỉnh Bình Dương, nhằm giúp cho việc quản lý, điều hành các công ty tốt hơn.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19058
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Khoa Kinh tế - Luật - Logistics (Articles)
Khoa Kinh tế - Luật - Logistics (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duc-Loan-8.pdf350,05 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.