Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19052
Nhan đề: Quảng bá du lịch trong thời kỳ 4.0 - Vấn đề đặt ra và kiến nghị
Nhan đề khác: Promoting tourism in the 4.0 period - Issues and recommendation
Tác giả: Lê, Sĩ Trí
Từ khoá: Du lịch -- Quảng bá
Truyền thông trực tuyến
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.
Tùng thư/Số báo cáo: Kỷ yếu hội thảo khoa học;tr. 170-181
Tóm tắt: Thế giới đang bắt đầu bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Một cuộc cách mạng mới gắn liền với những đột phá chưa từng có về công nghệ, liên quan đến kết nối Internet, điện toán đám mây, công nghệ cảm biến, thực tế ảo,... Cuộc cách mạng này đã và đang tác động rnạnh mẽ đến mọi quốc gia, chỉnh phủ, doanh nghiệp và người dân khắp toàn cầu, làm thay đổi căn bản cách chúng ta sống, học tập, làm việc, sản xuất và kinh doanh. Trong hoạt động kinh doanh ngày nay, lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào cách thức quảng bá và tiếp cận khách hàng. Lĩnh vực kinh doanh du lịch cũng chịu sự tác động của nhân tố ảnh hưởng đó, đặc biệt khi du lịch được xem là lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược phát triển của Việt Nam, “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng đế phát triển đất nước. Bài viết này nhằm phân tích thực trạng ứng dụng một số công cụ truyền thông trực tuyến phổ biến trong quảng bá hoạt động kinh doanh du lịch tại Việt Nam hiện nay: mặt tích cực, những tồn tại và nguyên nhân. Đồng thời, đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn hoạt động quảng bá du lịch trong thời kỳ 4.0 cửa các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại Việt Nam.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19052
ISSN: 978-604-73-5980-6
Bộ sưu tập: Viện Đào tạo Quốc tế và Sau Đại học (Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Lesitri2.pdf1,12 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.