Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19052
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Sĩ Trívi
dc.date.accessioned2018-07-10T10:06:45Z-
dc.date.available2018-07-10T10:06:45Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn978-604-73-5980-6-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19052-
dc.description.abstractThế giới đang bắt đầu bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Một cuộc cách mạng mới gắn liền với những đột phá chưa từng có về công nghệ, liên quan đến kết nối Internet, điện toán đám mây, công nghệ cảm biến, thực tế ảo,... Cuộc cách mạng này đã và đang tác động rnạnh mẽ đến mọi quốc gia, chỉnh phủ, doanh nghiệp và người dân khắp toàn cầu, làm thay đổi căn bản cách chúng ta sống, học tập, làm việc, sản xuất và kinh doanh. Trong hoạt động kinh doanh ngày nay, lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào cách thức quảng bá và tiếp cận khách hàng. Lĩnh vực kinh doanh du lịch cũng chịu sự tác động của nhân tố ảnh hưởng đó, đặc biệt khi du lịch được xem là lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược phát triển của Việt Nam, “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng đế phát triển đất nước. Bài viết này nhằm phân tích thực trạng ứng dụng một số công cụ truyền thông trực tuyến phổ biến trong quảng bá hoạt động kinh doanh du lịch tại Việt Nam hiện nay: mặt tích cực, những tồn tại và nguyên nhân. Đồng thời, đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn hoạt động quảng bá du lịch trong thời kỳ 4.0 cửa các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại Việt Nam.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.vi
dc.relation.ispartofseriesKỷ yếu hội thảo khoa học;tr. 170-181-
dc.subjectDu lịch -- Quảng bávi
dc.subjectTruyền thông trực tuyếnvi
dc.titleQuảng bá du lịch trong thời kỳ 4.0 - Vấn đề đặt ra và kiến nghịvi
dc.title.alternativePromoting tourism in the 4.0 period - Issues and recommendationvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:Viện Đào tạo Quốc tế và Sau Đại học (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lesitri2.pdf1,12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.