Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19051
Nhan đề: Marketing trực tuyến - Giải pháp mới cho quảng bá du lịch
Tác giả: Lê, Sĩ Trí
Từ khoá: Marketing trực tuyến
Quảng bá du lịch
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Sở Khoa học Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu
Tùng thư/Số báo cáo: Thông tin Khoa học và Công nghệ;tr. 40-43
Tóm tắt: Thế giới đang bắt đầu bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0, một cuộc cách mạng mới gắn liền với những đột phá chưa từng có về công nghệ. Cuộc cách mạng này đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, chính phủ, doanh nghiệp và người dân khắp toàn cầu, làm thay đổi căn bản cách chúng ta sống, học tập, làm việc, sản xuất và kinh doanh. Trong hoạt động kinh doanh ngày nay, lợi thế cạnh tranh phụ thuộc rất nhiều vào cách thức quảng bá và tiếp cận khách hàng. Lĩnh vực kinh doanh du lịch cũng chịu sự tác động đó, đặc biệt khi du lịch được xem là lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược phát triển cùa Việt Nam, "Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước"
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19051
Bộ sưu tập: Viện Đào tạo Quốc tế và Sau Đại học (Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Lesitri1.pdf500,28 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.