Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19043
Nhan đề: Phát triển du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu trong cách mạng công nghiệp 4.0
Nhan đề khác: Solutions to the development of Ba Ria - Vung Tau tourism in the industrial revolution 4.0
Tác giả: Ngô, Văn Lược
Ngô, Thuý Lân
Từ khoá: Du lịch -- Bà Rịa Vũng Tàu
Năm xuất bản: 2017
Tùng thư/Số báo cáo: Kỷ yếu hội thảo khoa học;tr. 56-61
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19043
ISSN: 978-604-73-5980-6
Bộ sưu tập: Kỷ yếu - Hội thảo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NgoThuyLan1.pdf479,5 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.