Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/17760
Nhan đề: Food Allergens
Nhan đề khác: Food Microbiology and Food Safety
Tác giả: Tong-Jen Fu
Lauren S. Jackson
Kathiravan Krishnamurthy
Wendy Bedale
Từ khoá: Life Sciences
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Springer
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/17760
ISBN: 978-3-319-66586-3
Bộ sưu tập: Life Sciences

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
978-3-319-66586-3.pdf5,73 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.