Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16219
Title: Đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng thủ tục Hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Cái Mép: Luận văn thạc sĩ
Authors: Lữ, Lâm
Mai, Thị Cẩm Tú (Gvhd)
Keywords: Hải quan điện tử -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: Nhằm cung cấp cơ sở khoa học để cơ quan hải quan tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Cái Mép nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp, tác giả đã áp dụng mô hình kinh tế lượng đểnghiên cứu “Đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng thủ tục Hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Cửa khâu Cảng Cái Mép” .
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16219
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh
Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.Lu-Lam.pdf7,09 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.