Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16147
Nhan đề: Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp Nhật Bản: Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả: Lâm, Ngọc Như Trúc (GNHD)
Trần, Thị Hoài Thương
Từ khoá: Văn hóa ứng xử --Nhật Bản -- Khóa luận tốt nghiệp
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Ngôn ngữ - Văn hoá - Quan hệ Quốc tế
Mô tả: 102 tr.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16147
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ Nhật Bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Tran-Thi-Hoai-Thuong.pdf3,19 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.