Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16147
Title: Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp Nhật Bản: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Lâm, Ngọc Như Trúc (GNHD)
Trần, Thị Hoài Thương
Keywords: Văn hóa ứng xử --Nhật Bản -- Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Ngôn ngữ - Văn hoá - Quan hệ Quốc tế
Description: 102 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16147
Appears in Collections:Ngôn ngữ Nhật Bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran-Thi-Hoai-Thuong.pdf3,19 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.