Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16145
Nhan đề: Âm nhạc truyền thống Việt Nam - Nhật Bản sự tương đồng và khác biệt: Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả: Lương, Minh Chung (GVHD)
Lê, Ngọc Ánh
Từ khoá: Âm nhạc truyền thống -- Việt Nam -- Khóa luận tốt nghiệp
Âm nhạc truyền thống -- Nhật Bản -- Khóa luận tốt nghiệp
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Ngôn ngữ - Văn hoá - Quan hệ Quốc tế
Mô tả: 93 tr.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16145
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ Nhật Bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Le-Ngoc-Anh1.pdf8,5 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.