Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16145
Title: Âm nhạc truyền thống Việt Nam - Nhật Bản sự tương đồng và khác biệt: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Lương, Minh Chung (GVHD)
Lê, Ngọc Ánh
Keywords: Âm nhạc truyền thống -- Việt Nam -- Khóa luận tốt nghiệp
Âm nhạc truyền thống -- Nhật Bản -- Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Ngôn ngữ - Văn hoá - Quan hệ Quốc tế
Description: 93 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16145
Appears in Collections:Ngôn ngữ Nhật Bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Ngoc-Anh1.pdf8,5 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.