Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16139
Nhan đề: Điều khiển ổn định tốc độ động cơ ba pha bằng PLC S7 - 200 và biến tần FR-E520: Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Phạm, Văn Tâm (GVHD)
Nguyễn, Văn Tuấn
Dương, Bá Minh
Từ khoá: PLC -- Đồ án tốt nghiệp
Điều khiển lập trình -- Ứng dụng
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện CNTT - Điện - Điện tử
Mô tả: 71 tr.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16139
Bộ sưu tập: Điện - Điện tử (KLTN-BVU)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen-Van-Tuan.pdf30,38 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.