Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16139
Title: Điều khiển ổn định tốc độ động cơ ba pha bằng PLC S7 - 200 và biến tần FR-E520: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Phạm, Văn Tâm (GVHD)
Nguyễn, Văn Tuấn
Dương, Bá Minh
Keywords: PLC -- Đồ án tốt nghiệp
Điều khiển lập trình -- Ứng dụng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện CNTT - Điện - Điện tử
Description: 71 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16139
Appears in Collections:Điện - Điện tử (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Van-Tuan.pdf30,38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.