Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16136
Nhan đề: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thu mua ép và xuất giấy của Cty TNHH TM Vận tải Hoàng Tùng: Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả: Đỗ, Thanh Phong (GVHD)
Phùng, Thị Phượng
Từ khoá: Tái chế giấy -- Khóa luận tốt nghiệp
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển
Mô tả: 75 tr.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16136
Bộ sưu tập: Quản trị Logistics

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Phung-Thi-Phuong.pdf10,27 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.