Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16136
Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thu mua ép và xuất giấy của Cty TNHH TM Vận tải Hoàng Tùng: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Đỗ, Thanh Phong (GVHD)
Phùng, Thị Phượng
Keywords: Tái chế giấy -- Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển
Description: 75 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16136
Appears in Collections:Logistics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phung-Thi-Phuong.pdf10,27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.