Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16135
Nhan đề: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH Vinh Ngân: Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả: Đỗ, Thanh Phong (GVHD)
Nguyễn, Bích Hồng
Từ khoá: Quản trị Logistics -- Hàng tồn kho -- Khóa luận tốt nghiệp
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển
Mô tả: 88 tr.
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16135
Bộ sưu tập: Quản trị Logistics

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen-Thi-Bich-Hong.pdf11,2 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.