Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16073
Title: Ngộ độc thực phẩm ở tỉnh BR-VT và các giải pháp khắc phục ngộ độc thực phẩm
Authors: Trần, Thị Duyên
Keywords: Ngộ độc thực phẩm
Giải pháp khắc phục
Issue Date: 4/2014
Publisher: Sở Khoa học và Công nghệ, liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Series/Report no.: Thông tin Khoa học Công nghệ, số 4/2016, pp. 34-37;
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16073
ISSN: 185991264
Appears in Collections:Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duyen-6.pdf2,83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.