Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14938
Title: Giáo trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế - Tập 2: Công nghệ sản xuất thức uống pha chế
Authors: Lê, Văn Việt Mẫn
Keywords: Công nghệ sản xuất đồ uống
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Giới thiệu những nguyên liệu cơ bản để sản xuất thức uống pha chế đặc biệt là công nghệ sản xuất thức uống không cồn và có cồn như: nước uống, syrup, nước giải khát pha chế được nạp khí carbon dioxide, vodka, rượu mùi
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14938
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cong-nghe-san-xuat-cac-san-pham-tu-sua-va-thuc-uong-pha-che-tap-2.pdf13,66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.