Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14891
Title: Nghiên cứu, mô phỏng công nghệ sản xuất dung dịch phụ gia Formaldehyde của phân xưởng UFC85/Formaldehyde nhà máy đmạ phú mỹ: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Hoàng, Mạnh Hùng (GVHD)
Nguyễn, Thanh Phương (GVHD)
Lý, Hoàng Thanh
Keywords: Phân hữu cơ -- Đồ án tốt nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa học và Công nghệ thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14891
Appears in Collections:Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ly-Hoang-Thanh.pdf2,53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.