Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14522
Title: Nuôi SPIRULINA PLATENSIS bằng nước biển ở quy mô phòng thí nghiệm và ứng dụng trong chế biến thực phẩm
Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt
Phạm, Thị Kim Ngọc
Keywords: Vi khuẩn (sinh học)
Spirulina platensis
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Thông tin Khoa học công nghệ;Số 3 (90), tr.11-13
Abstract: Spirulina platensis là một vi khuẩn làm từ thời cổ đại đã được sử dụng như nguồn cung cấp protein và ngày càng được quan tâm do khả năng tổng hợp nhiều hợp chất sinh hóa thiết yếu cho con người. Spirulina platensis đã được dùng trong sản xuất protein đơn bào, chất có khả năng phòng bệnh và chất chống oxy hóa. Đã có nhiều công bố về phương pháp nuôi trồng Spirulina. Các nghiên cứu gần đây đã nuôi Spirulina platensis trên nước biên tự nhiên hay nước biển đã qua xử lý với hóa chất. Trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành xác định tỉ lệ nước biển tự nhiên sử dụng và các dưỡng chất bổ sung có ảnh hưởng đến sự tổng hợp sinh khối của Spiralin a platensis khỉ nuôi ở phòng thí nghiệm. Sinh khối thu hoạch được thừ nghiệm trong chế biến một số sản phẩm thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14522
ISSN: 1859-91264
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Minh-Nguyet-Pham-Kim-Ngoc.pdf1,4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.