Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14520
Title: Nghiên cứu khả năng đối kháng của nâm TRICHODERMA với FUSARIUM OXYSPORIUM, CLADOSPORIUM HERBARUM gây hại trên cây trồng - thử nghiệm nhân sinh khối nấm TRICHODERMA
Authors: Trần, Thị Duyên
Nguyễn, Văn Tới
Keywords: Nấm (thực vật) -- Trồng trọt
Issue Date: 2015
Series/Report no.: Thông tin Khoa học công nghệ;Số 2 (97), tr.1-5
Abstract: Fusarium, Cladosporium là những nấm sợi gây bệnh thối rễ, đốm lá trên nhiều loại cây trồng ở nước ta và các nước trong khu vực, vi chúng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu nóng ẩm. Nấm Fusarium oxysporium có nguồn gốc từ đất, xầm nhiễm cả những rễ cây không phải kí chủ, tồn tại dưới dạng bào từ hậu trong đất trong thời gian dài, có sức chống chịu cao. Bào tử vô tính nảy mầm trên tàn dư cây bệnh hay trong đất. Chúng xâm nhiễm vào rễ non hoặc rễ cây bị thương do tuyến trùng gây ra, khi tấn công vào rễ cây hệ sợi nấm phân tán mạnh mẽ lan dần vào các mạch xylem. Ngoài Fusariumcòn có nấm Cladosporiumtồn tại nhiều trong tàn dư thực vật, phân tán theo nhiều tác nhân. Hiện nay, việc phòng trừ nấm bệnh chủ yếu bàng thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên phương pháp này gây ảnh hường nghiêm trọng sức khỏe con người và môi trường tự nhiên. Do đó, sử dụng các tác nhân sinh học để đối kháng nấm bệnh trên cây trồng là một vấn đề quan trọng đang được nhiều nhà khoa học ở các nước trong khu vục quan tâm. Trong nhiên cứu này chúng tôi tập trung thử nghiệm khả năng ức chế nấm Fusarium và Cladosporiumtừ các chủng Trichodermađược phân lập từ nhiều mẫu đất khác nhau trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tìm ra các thông số thích hợp để nhân sinh khối nấm Trichoderma trong quy mô phòng thí nghiệm để tiến tới thử nghiệm trên cây trồng và chuyển giao
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14520
ISSN: 1859-91264
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran-Thi-Duyen-Nguyen-Van-Toi.pdf799,79 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.