Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14514
Title: Tối ưu hoá trích ly thu nhận dịch SAPONIN từ đảng sâm CODONOPSIS JAVANICA(BLUME) HOOK. F. bằng ENZYME ALPHA -AMYLASE
Authors: Trương, Hoàng Duy
Lê, Phạm Tấn Quốc
Trần, Thị Hồng Cẩm
Phạm, Thị Kim Ngọc
Đống, Thị Anh Đào
Keywords: Đảng sâm
Saponin
Issue Date: 2015
Series/Report no.: Thông tin Khoa học công nghệ;Số 4(99), tr.1-3
Abstract: Đảng sâm Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. thuộc họ hoa chuông Campanulaceae, được trồng nhiều ở Lâm Đồng, Việt Nam. Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng enzyme alpha-amylase để tiến hành trích ly và xác định hợp chất saponin thô từ đảng sâm. Saponin là một trong những thành phần dược liệu tập trung chù yếu ờ rễ củ. Kết quả nghiên cứu cho thấy ràng khi tiến hành trích ly bang enzyme alpha-amylase với pH 5,5; ù ờ 85°c trong thời gian tối ưu 1,9 giờ; hàm lượng enzyme sử dụng là 0,47% thì hàm lượng saponin tổng thu được 1557,23 mg/100g cao hom 1,5 lan khi không sử dụng enzyme ở cùng điều kiện
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14514
ISSN: 1859-91264
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong-Hoang-Duy.pdf482,27 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.