Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14481
Title: Marketing trực tuyến
Other Titles: E - Marketing
Authors: Strauss, Judy
Frost, Raymond
Keywords: Marketing
Marketing trực tuyến
Issue Date: 2010
Publisher: Prentice Hall
Citation: Tái bản lần thứ năm
Abstract: Cung cấp một khái niệm đầy đủ nhất về marketing trực tuyến, thiết lập bối cảnh về kế hoạch marketing, môi trường pháp lý và toàn cầu, chiến lược marketing trực tuyến theo chiều sâu, marketing hỗn hợp và quản lý quan hệ khách hàng chiến lược và các vấn đề thực hiện...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14481
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E-Marketing.pdf10,4 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.