Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13323
Title: Giáo trình Thực hành đánh giá cảm quan
Authors: Nguyễn, Hoàng Dũng
Keywords: Phép thử
Thực phẩm
Issue Date: 2005
Publisher: Trường ĐH Bách khoa Tp.HCM
Abstract: Trình bày những điều cần biết trước khi tiến hành một phép thử cảm quan. Một số phép thử thông dụng và phương pháp viết một báo cáo thí nghiệm, bài thí nghiệm cảm quan
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13323
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh Danh gia cam quan.pdf726,8 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.